Regulamin

Uwaga!
Zmiana regulaminu od 25.12.2014 – nowa treść regulaminu jest tu.
(wpis z dnia 21.11.2014).

Informacje ogólne.

Sklep internetowy działający pod adresem: www.bertrandt.pl prowadzony jest przez spółkę PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j. z siedzibą w Warszawie (01-163), ul. Jana Ostroroga 18c, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000098652, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem NIP 848-10-00-123, zwaną dalej PRYZMAT.

Sklep prowadzi sprzedaż dzieł, autorstwa Andrzeja Bertrandta za pośrednictwem sieci Internet.

Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Warszawa, ul. Jana Ostroroga 18c.

Słowniczek

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.bertrandt.pl sprzedający dzieła, autorstwa Andrzeja Bertrandta znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dzieła – obrazy, grafiki oraz repliki autorskie i reprodukcje wykonane techniką druku cyfrowego.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep wykona zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę sprzedaży ze Sklepem) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Platnosci.pl należącego do firmy PayU S.A. lub innych systemów płatności on- Line;

Punkt Odbioru www.bertrandt.pl (Punkt Odbioru) – zlokalizowany w siedzibie spółki PRYZMAT, tj. w Warszawie, ul. Jana Ostroroga 18c, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep. Punkt jest w czynny w godzinach 9:30-20:30.

 

ZASADY DZIAŁANIA

1. Wszystkie zlecenia przyjmowane za pośrednictwem serwisu www.bertrandt.pl są realizowane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a. Kodeksu Cywilnego,
b. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
c. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie Kodeksu cywilnego,
d. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Zamówienia w Sklepie mogą składać Klienci za pośrednictwem Internetu, zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie Sklepu.

4. Sklep działa w systemie 24/7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok). Zamówienia złożone po godzinie 17:00 będą przetwarzane od godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

5. Klient, składając zamówienie, zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży zamawianych dzieł.

6. W zamówieniu Klient dokonuje, co najmniej:
a. wyboru zamawianych dzieł;
b. oznaczenia sposobu dostawy i adresu dostawy;
c. wyboru sposobu płatności.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymywane przez Klienta zawiera unikalny numer indentyfikacyjny, którego podanie jest niezbędne do odbioru zamówionego dzieła (w wypadku płatności przy odbiorze w Punkcie Odbioru).

9. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.bertrandt.pl.

10. Sklep pośredniczy w sprzedaży dzieł autorstwa Andrzeja Bertrandta.

11. Rozliczenia pomiędzy Klientem a Autorem dzieł związane z obsługa zamówień i reklamacji odbywają się za pośrednictwem Sklepu.

Ceny usług

12. Ceny zamieszczone na stronie www.bertrandt.pl, zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

13. Ceny podane na stronie www.bertrandt.pl są wiążące w chwili składania zamówienia.

14. Informacje o rodzajach i kosztach przesyłek są widoczne w opisie przy każdym zamówieniu.
Koszty każdej przesyłki zawierają: koszt pakowania w tubę plus koszt przesyłki wraz z ubezpieczeniem.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen dzieł znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych dzieł do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny dzieł w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

16. Sklep oferuje Klientom następujące formy płatności:
a. Osobiście – gotówką lub kartą podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru (ta forma płatności jest dostępna dla wybranych dzieł);
b. Przelewem Elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności;
c. Przelewem Bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności;
d. kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności.

Czas realizacji zamówienia

17. Czas realizacji zamówienia trwa do 30 dni roboczych. W przypadku niektórych dzieł obowiązują indywidualne czasy realizacji, które podajemy w opisie przy danym dziele. Indywidualne czasy realizacji są nadrzędne w stosunku do standardowego czasu realizacji.

18. Czas realizacji jest czasem upływającym od momentu rozpoczęcia procedury realizacji do chwili wysłania zamówionego dzieła ze Sklepu pocztą, przesyłką kurierską, bądź do dostarczenia do Punktu Odbioru. Należy pamiętać, że czas liczony jest w dniach roboczych.

Odbiór zamówień

19. Klient w formularzu zamówienia dokonuje wyboru formy dostawy zamówionego dzieła.

20. W przypadku wybranych dzieł Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia dzieła lub form dokonania zapłaty za dzieło.

21. Sklep realizuje dostawę dzieła do wskazanego przez Klienta miejsca za pomocą poczty lub przesyłek kurierskich. W tym wypadku obowiązują terminy dostaw wynikajęce z regulaminów poczty lub firm kurierskich.

22. Niezbędnym warunkiem odbioru dzieła w Punkcie Odbioru jest podanie numeru zamówienia.
Punkt Odbioru czynny jest od 9:30 do 20:30.

Odstąpienie od umowy

23. Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowane oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od odbioru zamówienia.

24. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, tj. w zakresie:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów);
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

Reklamacje

25. Każda zamówione w Sklepie dzieło objęte jest rękojmią Sklepu.

26. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia:
a. niezgodności dzieła z zamówieniem;
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.

27. W przypadku przesyłek kurierskich lub pocztowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

28. W przypadku odbioru osobistego Punkcie Odbioru, przed opłaceniem należy sprawdzić jego zgodność z zamówieniem. Przyjęcie dzieła przez Klienta oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

29. Jeśli wysłane zamówienie zaginie w trakcie transportu i w przeciągu 21 dni od daty realizacji nie dotrze do klienta, wykonamy je ponownie na nasz koszt.

30. W przypadku uzasadnionych reklamacji Sklep zrealizuje zamówienie ponownie lub dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

31. W przypadku uzasadnionych reklamacji, Klient otrzyma zwrot kosztów przesyłki reklamowanego dzieła.

32. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, dzieło jest odsyłane do Klienta na jego koszt.

33. Reklamacja musi być złożona w postaci pisemnej pod adresem: PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j, ul. Jana Ostroroga 18c, 01-651 Warszawa

UWAGA! Konieczne jest podanie numeru zamówienia!

34. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot dzieła jednocześnie ze zgłoszoną reklamacją. Do odsyłanego dzieła należy dołączyć fakturę zakupową z adnotacją na jej odwrocie „reklamacja” oraz podaniem powodu reklamacji.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

35. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu zamówienia.

36. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

W zakresie reklamacji składanych przez Kupujących nie będących Konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Przechowywanie prac

37. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia w terminie 2 miesięcy od daty jego realizacji. Po upływie tego terminu Sklep nie ma obowiązku przechowywania zamówionych dzieł.

Ograniczenie odpowiedzialności

38. Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne wynikające z korzystania z www.bertrandt.pl.

Prawa autorskie

39. Klienci zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr. 24, poz. 83 ze zm.).

40. Sprzedaż dzieła nie jest równoznaczna z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Klienta.

Przetwarzanie danych osobowych

41. Składając w Sklepie zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się oraz zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych Sklepu.

42. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

43. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z tą ustawą klienci serwisu internetowego www.bertrandt.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, oraz do ich poprawiania.

44. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w Serwis osób trzecich.

Postanowienia końcowe

45. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a spółką PRYZMAT. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

46. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

47. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 4 marca 2013 roku.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bertrandt.pl.
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.