Polityka prywatności

Dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe powierzone serwisowi „Andrzej Bertrandt Galeria”, zwanej dalej w skrócie „GALERIA”, przez Użytkowników i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest spółka PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j., z siedzibą w Warszawie (01-163), ul. Jana Ostroroga 18c Warszawa, ul. KRS: 0000098652, NIP: 848-10-00-123, REGON: 016090427, zwana dalej PRYZMAT.

PRYZMAT, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.

GALERIA nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły kiedykolwiek w przyszłości.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, będą przetwarzane przez PRYZMAT wyłącznie w poniższych celach:
• realizacji zamówień składanych elektronicznie, telefonicznie lub osobiście,
• przesyłania kalkulacji (w odpowiedzi na zapytanie).

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług i/lub realizacji zamówień.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PRYZMAT jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane.osobowe@pryzmat.com.pl

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług lub realizacji zamówienia, a następnie przez maksymalnie 5 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Płatności.

Płatności w GALERII są obsługiwane są przez serwis PayU.pl należący do PayU S.A. W tym przypadku za dane osobowe powierzone w formularzach związanych z transakcjami jest odpowiedzialna firma PayU S.A. Formularze serwisu PayU.pl znajdują się na ich serwerach i są szyfrowane zgodnie z wymaganymi technologiami bezpieczeństwa.

Cookies (Ciasteczka).

GALERIA wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Ciasteczka GALERII nie zawierają żadnych danych osobowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek.

Statystyki.

Do analizy statystyk GALERIA używa narzędzi udostępnionych przez Google.

Partnerzy.

GALERIA nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronach GALERII, jak i tych, które umieszczają linki do GALERII.